Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку веб сайт ТОВ «ЕНКОМ СИСТЕМС» (далі Сайт), розміщений на доменному імені www.ncom.in.ua, може отримати про користувача під час користування сайтом, програмами та продуктами Сайту.

Політика конфіденційності охоплює збір, використання та зберігання приватної інформації користувачів нашого веб сайту. Збір такої інформації можливий у випадку придбання товарів і послуг під час телефонної розмови з нашими працівниками, участі в акціях, голосуваннях на сайті, надсиланні відгуків тощо.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності застосовуються такі терміни:

Адміністрація сайту уповноважені працівники з управління сайтом, що діють від імені ТОВ «ЕНКОМ СИСТЕМС», які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

Персональні дані будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до визначеної, або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

Обробка персональних даних будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з застосуванням засобів автоматизації та без застосування таких засобів із персональними даними, зокрема збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних обов’язкова для дотримання Сайтом або іншою особою, що має доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач сайту (далі Користувач) особа, що має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт ТОВ «ЕНКОМ СИСТЕМС».

Cookies невеликий фрагмент даних, що надсилається веб сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб клієнт або веб браузер щоразу пересилає веб серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса унікальна мережева адреса в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов’язаний припинити користування Сайтом.

1.3. Дана Політика Конфіденційності застосовується лише до Сайту ТОВ «ЕНКОМ СИСТЕМС». Адміністрація Сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту з нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту на Сайті ТОВ «ЕНКОМ СИСТЕМС» під час заповнення інформаційних форм.

2.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті та містять таку інформацію:

2.2.1. прізвище, ім’я Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача.

3. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

3.1.1. Ідентифікації Користувача, для взаємодії з Адміністрацією сайту з питань діяльності.

3.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включно з відправкою сповіщень, запитів, що стосуються користування Сайтом, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

3.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки під час розв’язання проблем, пов’язаних із користуванням Сайтом.

4. СПОСОБИ ТА СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, включно з інформаційними системами персональних даних із використанням засобів автоматизації або без застосування таких засобів.

4.2. Сайт може використовувати «cookies», що являють собою невеликі текстові файли, розміщені на комп’ютері або пристрої Користувача. У роботі Сайт також використовує піксельні теги, вебмаяки та інші подібні технології. Такі пристрої використовуються для аналізу вебпотоку сторінок, налаштування послуг Сайту, оптимізації інтерфейсів користувача, вимірювання рекламної ефективності та закріплення довіри та безпеки. За допомогою цих пристроїв Сайт збирає такі дані: ідентифікацію діючих інтернет провайдерів, ІР-адресу користувача, тип браузера та операційної системи, дата та час доступу до Ресурсу, адресу вебсайту (якщо така наявна), через який Користувач пов’язаний із Сайтом та іншу подібну, пов’язану з трафіком інформацію.

4.3. У випадку втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій із боку третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту разом із Користувачем вживає всіх необхідних заходів із запобігання збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

5.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію тільки з метою, вказаною в п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.

5.2.3. Вживати заходів безпеки для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, що зазвичай застосовується для захисту такого роду інформації в нинішньому діловому обороті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністрація сайту, що не виконує своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, яких зазнав Користувач у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. У випадку втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Набула широкого розголосу до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана третьою особою до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До звернення до суду з позовом зі спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Користувач претензії протягом 30 календарних днів із дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. У разі недосягнення згоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до діючого законодавства України.

7.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується діюче законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Усі пропозиції або запитання щодо даної Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації сайту.